مرحله اولارزیابی اولیه
مهاجرت تجاری

(Basic Questionnaire)

لطفاً توجه فرمایید كه اطلاعات بدست آمده از طریق این پرسشنامه مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی ما جمع آوری، محافظت و مورد استفاده قرار خواهند گرفت. دلیل اخذ این اطلاعات ارائه پیشنهاد خدماتی متناسب با نیازهای منحصر به فرد شماست. ما از این اطلاعات برای اهداف دیگری استفاده نخواهیم کرد مگر اینکه طبق قانون لازم باشد.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-small-white.png
واحد 1300 - پلاک 5255 خیابان یانگ، تورنتو، انتاریو
inquiry@silawpc.ca

ما را دنبال کنید:

SILAW Professional Corporation یک شرکت حرفه ای ثبت شده در انتاریو است که براساس ماده 61.0.1 از آیین نامه هفتم بخش دوم قانون انجمن حقوقی توسط کانون وکلای استان انتاریو دارای مجوز رسمی برای ارائه خدمات حقوقی و خدمات وابسته به آن می باشد.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/04/ontariolawsociety-2.png

کلیه حقوق متعلق به SILAW PC می باشد.