توافقنامه
کاربر وب سایت

پذیرش توافقنامه حاضر

این توافقنامه ای بین شما و شرکت سهامی حرفه ای Silaw (SILAWPC ) می باشد که بر نحوه استفاده شما از وبسایت SILAWPC  و محتوای آن (به طور کلی”وب سایت”) حاکم است . با هر مرتبه استفاده از  وب سایت، شما موافقت خود و یا شخصی را که نماینده او هستید، با این توافق نامه ابراز میکنید (به منظور این توافق نامه، “شخص” شامل اشخاص حقیقی و هر نوع نهاد به ثبت رسیده یا ثبت نشده است (سهامی و غیر سهامی)) و اعلام میدارید که بدون قید و شرط ملزم به رعایت مفاد این توافقنامه هستید. همچنین ضمانت میكنید كه صلاحیت قانونی پذیرش این توافقنامه را به نمایندگی از خود و یا هر شخصی که نماینده او هستید، را دارا هستید.

وب سایت منجر به ایجاد رابطه وکیل-موکلی نمی شود

بر اساس این توافقنامه، استفاده از وبسایت و ارتباط شما با متخصصین SILAWPC از طریق پست الکترونیکی یا از طریق وب سایت منجر به ایجاد هیچگونه رابطه وکیل-موکلی، مشاور یا وکالتی نخواهد شد.

وب سایت توصیه حقوقی نیست 

وبسایت حاضر صرفا برای اطلاع رسانی است و به منظور ارایه اظهارنظرهای جامع در مورد موضوعات مطرح شده و یا ارائه مشاوره و توصیه های حقوقی  یا هر نوع توصیه حرفه ای دیگری،  یا ارایه پیشنهاد برای فروش یا خرید هر نوع محصول یا خدماتی ایجاد نگردیده است. لازم است قبل از هرگونه اقدام یا عدم اقدام بر اساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت، با متخصصان حرفهای،  مجرب و دارای صلاحیت مشورت کنید.

کاربران و دسترسیهای مجاز 

وبسایت حاضر صرفا برای اطلاع رسانی است و به منظور ارایه اظهارنظرهای جامع در مورد موضوعات مطرح شده و یا ارائه مشاوره و توصیه های حقوقی  یا هر نوع توصیه حرفه ای دیگری،  یا ارایه پیشنهاد برای فروش یا خرید هر نوع محصول یا خدماتی ایجاد نگردیده است. لازم است قبل از هرگونه اقدام یا عدم اقدام بر اساس اطلاعات ارائه شده در وب سایت، با متخصصان حرفه ای،  مجرب و دارای صلاحیت مشورت کنید.

سلب مسئولیت

SILAWPC هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده از این وب سایت نمی پذیرد و استفاده از آن با مسئولیت شخص شماست. وب سایت همواره “همانطور که هست” و “در دسترس” است ارائه شده و هیچگونه قول یا ضمانتی اعم از صریح یا ضمنی، راجع به هیچ موضوعی ندارد و بدین وسیله تمامی مسئولیت های ممکن در بالاترین حد مجاز در قانون توسط SILAWPC سلب  می شوند. SILAWPC تحت هیچ شرایطی مسئولیت هرگونه ضرر و زیان ناشی از استفاده از وب سایت توسط شما یا هر شخص دیگری را نخواهد پذیرفت.

سیاست حفظ حریم خصوصی 

SILAWPC اطلاعات شخصی شما را مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی آنلاین SILAW جمع آوری، استفاده و افشا میکند. با پذیرش این توافقنامه و استفاده از وب سایت، شما با جمع آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی خود مطابق با سیاست SILAWPC  موافقت میکنید. سیاستی که  می تواند و ممکن است بدون هیچ گونه اطلاع بعدی یا قبلی و بدون هیچ مسئولیتی در قبال شما یا هر شخص دیگری تغییر یابد.

مالکیت و استفاده مجاز از وب سایت

Copyright © 2020 SILAWPC.  کلیه حقوق محفوظ است.  کلیه مطالب وب سایت حاضر، متعلق به SILAWPC است و توسط قانون حق نشر، علائم تجاری و قوانین دیگر کانادایی و بین المللی محفوظ است. استفاده از وب سایت هیچگونه مالکیت یا حقوق دیگری را در وب سایت یا محتوای آن به شما منتقل نمی کند.

این وب سایت فقط برای استفاده قانونی و شخصی و غیر تجاری در دسترس شماست. شما می توانید صفحات وب سایت را برای استفاده شخصی و غیر تجاری خود چاپ یا بارگیری کنید مشروط بر اینکه هیچ یک از صفحات وب سایت یا محتوای آن، علائم شناسایی مشهود یا غیر مشهود، اخطارها یا سلب مسئولیت ها را حذف نکنید یا تغییر ندهید. شما نباید از وب سایت یا محتوای آن برای اهداف دیگری یا  طرق  دیگری استفاده کنید. به طور مشخص،  بدون رضایت صریح کتبی قبلی SILAWPC، وبسایت و محتوای آن نباید  به هر طریقی، به طور کامل یا جزئی، کپی، تقلید، بازتولید، بازنشر، بارگذاری، ارسال، انتقال، ویرایش، نمایه سازی ، فهرست بندی، توزیع شود.

سایر سایتها

شما می توانید لینک هر وب سایت دیگری (نه لینک فریم شده) را به این وب سایت ارایه دهید، اما نه  به گونهای که این تصور را ایجاد کند که ما با این سایت ها ارتباط داریم یا آن را را تأیید کرده ایم مگر در صورت توافق کتبی. اگر تصمیم به ایجاد لینک  با سایت ما را دارید، باید منبع را ذکر کنید (ذکر منبع با ایجاد یک لینک مشخص به www.silawpc.ca  کافی است). علاوه بر این، شما نمی توانید بدون رضایت قبلی ما، بخشی از این سایت را در هر وب سایت دیگری نشر یا ذخیره کنید.

داده کاوی و ارسالها

شما می توانید لینک هر وب سایت دیگری (نه لینک فریم شده) را به این وب سایت ارایه دهید، اما نه  به گونهای که این تصور را ایجاد کند که ما با این سایتها ارتباط داریم یا آن را را تأیید کرده ایم مگر در صورت توافق کتبی. اگر تصمیم به ایجاد لینک  با سایت ما را دارید، باید منبع را ذکر کنید (ذکر منبع با ایجاد یک لینک مشخص به www.silawpc.ca  کافی است). علاوه بر این، شما نمی توانید بدون رضایت قبلی ما، بخشی از این سایت را در هر وب سایت دیگری نشر یا ذخیره کنید.

فسخ (خاتمه) توافق نامه و وب سایت

در صورت نقض هرگونه مفاد این توافق نامه، دیگر اجازه استفاده از وب سایت را نخواهید داشت. SILAWPC قادر خواهد بود، در هر زمان و به هر دلیلی و به صلاحدید خود، وب سایت یا هر بخشی از آن، یا مجوز شما برای استفاده از وب سایت را، بدون هیچگونه اخطار قبلی یا مسئولیتی در قبال شما، به طور موقت یا دائم تغییر، تعلیق یا خاتمه دهد. اگر این توافقنامه یا مجوز شما برای استفاده از وب سایت به هر دلیلی توسط شما یا SILAWPC فسخ شود، در این صورت: (الف) این توافق نامه با توجه به استفاده قبلی شما از وب سایت همچنان به کار خود ادامه خواهد داد و برای شما الزام آور است. و (ب) SILAWPC ممکن است به استفاده و افشای اطلاعات شخصی شما بر اساس ا سیاست حفظ حریم خصوصی آنلاین SILAW ، که هر از گاهی اصلاح می شود ، ادامه دهد.

قانون حاکم و حل اختلاف

قانون حاکم بر توافقنامه حاضر، استفاده از وب سایت و کلیه امور مربوط به آن  قوانین استان انتاریو در کانادا و قوانین فدرال کانادا می باشد فارق از هرگونه قوانین حقوق بین الملل خصوصی یا تضاد قانونی که منجر به  اعمال قوانین دیگر شود.  هرگونه اختلاف  پیش آمده بین SILAWPC  و شما یا هر شخص دیگری که مرتبط با این وب سایت، توافقنامه یا هر موضوع مرتبط دیگری باشد، می بایست در  دادگاه های استان انتاریو واقع در شهر تورنتو حل و فصل شود و شما بدین طریق صلاحیت تام رسیدگی آن محاکم را بر هرگونه اختلاف یا موضوعی قبول می کنید. هرگونه دعوی ممکن مرتبط با استفاده از وب سایت، این توافق نامه یا هر امر مرتبط با آن، باید ظرف شش (6) ماه پس از طرح ادعا در دادگستری استان انتاریو آغاز شود و پس از آن، ادعا یا دعوی برای همیشه منع می شود.

ایجاد تغییرات در توافق نامه

SILAWPC ممکن است به صلاحدید خود، به هر دلیلی و بدون هیچگونه اطلاع رسانی یا مسئولیتی در قبال شما یا شخص دیگری، توافقنامه مرتبط به استفاده آتی شما از وب سایت را تغییر دهد و یا تکمیل و اصلاح کند. شما به هیچ وجه نمی توانید این توافق نامه را تغییر داده ، تکمیل یا اصلاح کنید.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-small-white.png
واحد 1300 - پلاک 5255 خیابان یانگ، تورنتو، انتاریو
inquiry@silawpc.ca

ما را دنبال کنید:

SILAW Professional Corporation یک شرکت حرفه ای ثبت شده در انتاریو است که براساس ماده 61.0.1 از آیین نامه هفتم بخش دوم قانون انجمن حقوقی توسط کانون وکلای استان انتاریو دارای مجوز رسمی برای ارائه خدمات حقوقی و خدمات وابسته به آن می باشد.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/04/ontariolawsociety-2.png

کلیه حقوق متعلق به SILAW PC می باشد.