چرا SILAW

راستگو و شفافیم

صداقت باعث می شود که ما نتوانیم همه موکلین احتمالی را جذب کنیم ولی همچنین موجب می شود که درست ترین ها نصیبمان شوند. ما هیچ وقت احتمال رابطه بلند مدت با موکلین را قربانی سود کوتاه مدت نکرده و لذا تصویری مخدوش و ساده انگارانه از نتایجی اغراق شده را به شما برای بستن فوری قرارداد ارائه نمی کنیم. ما نقاط قدرت وضعف خود را به خوبی می دانیم و با افتخار به هر دو اذعان می کنیم. 

اعتماد بر اساس شفافیت ساخته می شود و شهرت بر اساس اعتماد. ما همیشه تصویر کاملی از پرونده یا دستمزد ها و هزینه ها به شما تقدیم می کنیم. خوب یا بد، هر دو بخش اجتناب ناپذیر از هر پرونده ای هستند که دانستن هردو در اسرع وقت حق مسلم شما، و وظیفه ماست.

شفافیم چون شهرتمان به آن وابسته است.        

قانونمندیم چون قبولش داریم

یه عنوان یک شرکت حرفه ای که تحت مجوز کانون وکلای انتاریو فعالیت می کنیم، مجبور به رعایت تمامی مفاد قوانین رفتار حرفه ای آن کانون هستیم. اما به عنوان انسان هایی که به انسان های دیگر خدمت می کنند، آنها را باور داریم.

ما باور داریم که در قامت وکیل شما می بایست با صداقت و نیت خوب، حداکثر تلاش و تخصصمان را به شما تقدیم کنیم.

خسته نمی شویم

فرای تمامی توافقات، تعهدات، قوانین و مقرراتی که حاکم بر وظیفه قانونی ما به شماست، شما را عضوی از خانواده خود می دانیم و برای تامین نیازها و جلب رضایت شما هیچ وقت خسته نمی شویم.

حفاظت از حریم خصوصی شما را بسیار جدی می گیریم

از هر گونه اطلاعاتی، از پرسشنامه های اولیه تا دریافت حکم و نتیجه، که در جریان رابطه کاری به ما می سپارید بر اساس اطاعت دقیق از سیاست نامه حریم خصوصی و تمامی قوانین حاکم، به بهترین شکل ممکن نگهداری و حفاظت می کنیم.

کمک کردن وظیفه ماست

به قول سعدی ” تو کز محنت دیگران بی غمی نشایند که نامت نهند آدمی”. ما افتخار می کنیم که انسان هستیم و همیشه سعی می کنیم که صلاحیت انسان بودن را حفظ کنیم. ارائه خدمات رایگان حقوقی بخش کوچکی از ادای این وظیفه است. 

انتخاب می کنیم با چه کسی کار کنیم

ما با همه با عدالت ،عزت و عاری از تعصب و تبعیض رفتار و تعامل می کنیم. اما ارزشهای ما هویت ما هستند و هرگز آنها را به خطر نمی اندازیم. بنابراین ما از همکاری با افراد درگیر در فعالیت های غیرقانونی یا فاسد و یا کسانی که آگاهانه از ما درخواست های غیر قانونی و غیر اخلاقی می کنند امتناع می کنیم. ما همیشه قبل از پذیرفتن موکلین خود راجع به آنها با دقت تحقیق می کنیم. 

برای رزرو جلسه مشاوره
درخواست خود را ثبت کنید.

درخواست ها طی دو روز کاری بررسی و پاسخ داده خواهد شد.
https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/05/logo-small-white.png
واحد 1300 - پلاک 5255 خیابان یانگ، تورنتو، انتاریو
inquiry@silawpc.ca

ما را دنبال کنید:

SILAW Professional Corporation یک شرکت حرفه ای ثبت شده در انتاریو است که براساس ماده 61.0.1 از آیین نامه هفتم بخش دوم قانون انجمن حقوقی توسط کانون وکلای استان انتاریو دارای مجوز رسمی برای ارائه خدمات حقوقی و خدمات وابسته به آن می باشد.

https://silawpc.com/wp-content/uploads/2020/04/ontariolawsociety-2.png

کلیه حقوق متعلق به SILAW PC می باشد.